БГ ФИТ

спорт, здраве, дълголетие

 

Сдружение „БГ ФИТ СПОРТ, ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ“ е доброволна организация  за  осъществяване  на  общественополезна  дейност,   с  цел  устойчиво развитие на спорта, физическото възпитание и здравната култура в България. Сдружението е създадено за осъществяване на дейност в обществена полза и има за цел развитие, подпомагане и популяризиране на спорта, и здравословния начин на живот, като инструмент за формиране на морално - волеви качества, толерантност, социална интеграция, превенция на агресията, наднорменото тегло и употребата на наркотични вещества.

 

Екипът на „БГ ФИТ СПОРТ, ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ“ отчита многопосочните формиращи функции на физическото възпитание в изграждането на личността и вярва, че спортът може да бъде не само развлечение и хоби. Спортът може да бъде сила. Сила, която  вдъхновява  и  обединява хората.

 

 

Terms   |   Policy   |   About

Copyright © 2011. All Rights Reserved.