БГ ФИТ

спорт, здраве, дълголетие

Сдружение „БГФИТ СПОРТ, ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ“ www.bgfit.com

и верига фитнеси „Next Level“  www.nextlevelclub.bgЖивотът продължава. Живей пълноценно!

със съдействието на онлайн платформата www.sportenkalendar.bg

и активното участие и партньорство от НСА "Васил Левски"  www.nsa.bg  ,

стартират инициатива за подкрепа на трансплантирани пациенти, осигурявайки свободен достъп до всички клубове на веригата под наслов „ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА - ЖИВЕЙ ПЪЛНОЦЕННО“.


Огромна благодарност към спортните клубове "ATAMA" София www.club.atama.bg 

"Fitness line" Варна  www.fitnessline.bg

"Gym Dynamik " Пазарджик  www.trainerbg.com

"Fitness flex" Русе,Шумен и Разград  www.martinsbg.com 

"Yamamoto luxury gym" и "Ск.Кобра" Ст.Загора www.yamamoto.bg

"Power zone"Благоевград

"Flex pro gym" Бургас

"Ск. Мистър Юнивърс" В.Търново,

"Perfekt fitness center" Пловдив

Фитнес  Добри Делев Димитровград,

Фитнес "PowerGym" Перник

"Ideal fitness club" Козлодуй

"Monsterfitness"Kamenec Хасково

"Slim Gym" Силистра

Фитнес център "Power gym" София  www.powergym-bg.com

 "ICON GYM Health&Care" София 

"Max-Gym Despov" Добрич 

"Ск. Гладиатор" Разград 

 

които също прегърнаха с радост нашата инициатива. Така на практика във всеки край на България има място,където трансплантираните пациенти ще бъдат приети и обгрижени от най-добрите специалисти! Благодарим за златните им сърца!Кампанията продължава! Тепърва ще се включат и други наши съмишленици.

Инициативата цели да популяризира донорството и да стимулира трансплантациите у нас, както и да повиши самочувствието и желанието за спорт на хора с трансплантации.

Спортът и редовните упражнения след трансплантация на орган, подобряват общото здравословно състояние, активизират метаболизма и  укрепват сърдечно-съдовата система на трансплантираните пациенти.

С помощта на физическа активност хората с трансплантация на органи могат да предотвратят развитието на затлъстяване и да свалят излишните килограми. Спортът оказва благотворен ефект  върху укрепването на костите, стабилизиране на кръвното налягане, нивата на кръвната захар и на мазнините. Благодарение на умерената и редовна физическа активност, възможни странични ефекти на имуносупресивните лекарства, може да бъде  намалено или да бъде предотвратено тяхното развитие.

Организаторите „БГФИТ СПОРТ, ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ“ и „Next Level“ отправят апел за подкрепа на инициативата  и от други спортни клубове за достоен и пълноценен живот след трансплантация.

Р.Р.

Във връзка с тренировките за трансплантирани пациенти в клубовете на NEXT LEVEL !

Предстои да издадем персонални поименни карти чрез,които да се легитимирате във фитнесите приемащи нашата кауза за повече спортуващи след трансплантация. Докато това стане-ето молбата от NEXT LEVEL :

"Когато някой от хората желае да започне да тренира да изпрати

мейл на адрес - (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), за да ни информира в кой клуб 

ще ни посети. От своя страна ние ще предадем на колегите в съответният 

клуб.

Моля да изпращат имейлите поне един работен ден предварително

 

 

Поздрави!"

Сдружение „БГ ФИТ СПОРТ, ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ“ е доброволна организация  за  осъществяване  на  общественополезна  дейност,   с  цел  устойчиво развитие на спорта, физическото възпитание и здравната култура в България. Сдружението е създадено за осъществяване на дейност в обществена полза и има за цел развитие, подпомагане и популяризиране на спорта, и здравословния начин на живот, като инструмент за формиране на морално - волеви качества, толерантност, социална интеграция, превенция на агресията, наднорменото тегло и употребата на наркотични вещества.

 

 

Екипът на „БГ ФИТ СПОРТ, ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ“ отчита многопосочните формиращи функции на физическото възпитание в изграждането на личността и вярва, че спортът може да бъде не само развлечение и хоби. Спортът може да бъде сила. Сила, която  вдъхновява  и  обединява хората.  Сила,  която  може да промени света към по- добро,  подкрепяйки  децата,  израснали  в  социално  домове без родителска грижа и навършили 18 години да направят своите първи крачки в живота.

„ПЪРВИ КРАЧКИ“ е първият проект на „БГ ФИТ СПОРТ, ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ“, насочен изцяло към създаването на възможност за подкрепа и професионална реализация на младежи в неравностойно положение, които чрез получаване на релевантно образование да превърнат спорта в своя професия.

Проектът  се  характеризира  с  иновативност  (финансиране  на  образование) и устойчивост във времето (придобито образование е предпоставка за успешен кариерен старт професионална реализация ).

В тази връзка сдружението ще финансира обучението на 10 (или Х) младежи в Професионалния колеж по спорт „Био Фит“ и ще съдейства на тези 10 (или Х) души да започнат  работа  по  придобитата  специалност  след  тяхното  успешно  завършване.

 

„БГ ФИТ СПОРТ, ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ“ се ангажира с намирането на работа по специалността на успешно завършилите, давайки им пълноценен професионален страт.

Учебната програма на колежа е 100% авторска и напълно съобразена с изискванията на съвременния спорт и с доказана с доказана практическа значимост. Учебното  заведение  разполага  със собствена учебно-тренировъчна база със   зали за кондиционна подготовка и фитнес, а балансът между теория и практика е това, което отличава спортния колеж от останалите спортни учебни заведения в страната.

В рамките на четири семестъра в колежа, обучаващите се придобиват умения и компетентности по професиите „Инструктор по фитнес“ и „Треньор по вид спорт“, като единствено в това учебно заведение завършилите могат да получат държавна диплома

„Европас“. Размерът на двугодишната такса за обучение с включени учебни помагала. за едно лице е 3800 лв.

За обучението на 10 души са необходими общо 38 000 лв.

 

За да помогне на младежите, поставени в това положение, сдружение „БГ ФИТ СПОРТ,  ЗДРАВЕ,  ДЪЛГОЛЕТИЕ“ се нуждае от  обществена подкрепа и  организира кампания за даряване на средства, чрез които да бъде финансирано образование то на младежите,  благодарение на което  да направят  своите „ПЪРВИ КРАЧКИ“, реализирайки се като треньори, физиотерапевти и др.

Паричните средства, които дарявате за каузата на организацията по конкретния проект могат да бъдат превеждани по банков път в посочената по-долу сметка в лева:

Сметка в лева:

код  FINVBGSF

сметка  IBAN   BG58FINV91501216759322

При дарението физическите и юридическите лица ще получат отчет за изразходваната сума и имат възможност да ползва данъчни облекчения. Съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане – (чл. 31, ал. 1, т. 14), на юридическите лица за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер  до  10  на сто  от  положителния счетоводен  финансов резултат (счетоводната печалба),  когато  разходите за дарени я са направени  в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

 

Физическите лица, направили дарение също попадат под разпоредбите за данъчни  облекчения:  съгласно  разпоредбите  на  чл.  22,  ал.  1,  т.  "о" от  Закона  за данъците върху доходите на физическите лица сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения в размер до 5 на сто, когато дарението е в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност

Екипът на „БГ ФИТ СПОРТ, ЗДРАВЕ, ДЪЛГОЛЕТИЕ“ благодари за оказаната подкрепата на проекта „ПЪРВИ КРАЧКИ“, и вярва че заедно можем да допринесем за един по-добър и пълноценен живот на младежите, израснали без родителска грижа.